Borang Pendaftaran Pelajar Online - Maahad Tahfiz Al Aqsa
Maklumat Permohonan
Permohonan Ke Sekolah *
Untuk Kemasukkan Sesi *
Untuk Darjah/Tingkatan *
Sesi Kelas* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
Sekolah Terdahulu
Maklumat Pelajar
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak
Tempat Lahir* Lain-Lain
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga) Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah
Alamat (Baris 1)*
Alamat (Baris 2)
Bandar*
Poskod* Lain-Lain
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan) :  
Untitled Document
Guardian / Maklumat Bapa
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks:
Email Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Ibu
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Keluarga
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Untuk Dihubungi Jika Kecemasan (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email Eg. mel@yahoo.com
Others Information
How do you know about us


Pihak pengurusan sekolah mempunyai hak untuk menolak penerimaan pemohon itu jika perlu. Jika berlaku apa-apa kecemasan perubatan , sekolah ini adalah dengan ini diberi kuasa untuk mendapatkan rawatan perubatan daripada hospital yang terdekat untuk pelajar. Sekolah dan kakitangannya tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa rawatan perubatan yang diberikan kepada pelajar atau untuk apa-apa caj perubatan yang dikenakan . Jika maklumat ini tidak dimaklumkan kepada pengurusan sekolah sebelum penerimaan , pengurusan MTA berhak untuk membatalkan penerimaan anak itu sebagai pelajar MTA . Sekolah ini juga mempunyai hak untuk menamatkan pelajar yang tidak sesuai dalam persekitaran dan kes disiplin MTA  berdasarkan cadangan oleh Pengetua dan Guru Disiplin .

Akuan Pengambilan Dan Persetujuan

Saya, Bapa/Ibu/Penjaga kepada anak diatas, mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami kandungan halaman. Saya akan mematuhi syarat-syarat di atas. Saya, dengan ini faham dan mempersetujui bahawa  semua maklumat yang diberikan adalah betul. Maahad Tahfiz Al-Aqsa berhak untuk menolak permohonan tanpa notis terlebih dahulu. Terima Kasih