Edit
  
  

Cetak
  
  

Refresh
  
  

Tutup
v6.0.0
A. MAKLUMAT PERIBADI
NAMA : Ahmed Gomaa Abdelazim Ahmed
NOMBOR KP : A15938415
JANTINA
BANGSA : Others
AGAMA : Muslim
TARIKH LAHIR : 00-00-0000
TEL. RUMAH
TEL. BIMBIT : 01124000830
EMAIL
ALAMAT
NEGERI
B. MAKLUMAT PERJAWATANAN
JAWATAN : Teacher
GRED
BAHAGIAN : School
STATUS : Permanent
TARIKH MULA : 2016-06-06
TARIKH TAMAT : 2018-04-13
C. MAKLUMAT AKADEMIK
Tahap Akademik Institusi Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
D. PENGALAMAN KERJA
Jawatan Majikan Tahun
1.
2.
3.
4.
5.
E. MAKLUMAT KELUARGA
Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.